top of page

מהבית לחזית

עזרו לנו לשמור על מי ששומר עלינו

אוקטובר 2023

בעקבות מתקפת טרור רצחנית חסרת תקדים על מדינת ישראל ואזרחיה נכפתה עלינו מלחמת אין ברירה.

אנו קבוצת מתנדבים ותומכים מהבית - החלטנו לפעול ולתמוך בצה"ל ולא משאירים אף חייל לבד במערכה!

המשימה של ׳תומכים מהבית׳ היא לספק את כל הציוד החסר לחיילים שלנו כדי לשמור על ביטחונם במערכה, ולצערנו הקולות מהשטח מציירים תמונה עגומה של חוסרים רבים ורק אתם יכולים לשנות את התמונה.

עזרו לנו לשמור על מי ששומר עלינו

מחזירים ציוד צבאי

יש לכם בבית אפוד מיותר? קסדה? או כל ציוד אחר של צה"ל

כל מה שאתם יכולים להחזיר יועבר ישירות לחיילים ברחבי הארץ. 

אפשר להביא את הציוד למרכז הלוגיסטי וויקס:
יוניצמן 5 ת״א

בתאום מראש: 

תורמים ציוד

רוצים לרכוש ולתרום ציוד?  כל מה שאתם תורמים יועבר ישירות לחיילים ברחבי הארץ. פתחנו מרכז לוגיסטי  כדי להעביר את כל תרומות הציוד שלכם ישירות לחיילים.

אפשר להביא את הציוד למרכז הלוגיסטי וויקס:
יוניצמן 5 ת״א

בתאום מראש: